2017-10-04

Deutsch für jede Lebenslage

Österreich Institut Bratislava startet in den Sprachenherbst

Erinnern Sie sich an Ihre Neujahrsvorsätze? Jetzt ist es höchste Zeit den Deutschlernvorsatz in die Tat umzusetzen. Dafür haben wir für Sie im Wintersemester ab 2. Oktober Alltagsdeutsch - Konversation - Grammatik - Wirtschaftsdeutsch - Deutsch für Gesundheitsberufe - . ..sprint (Deutsch für alle, die es besonders schnell lernen wollen) und Berufsvorbereitungskurse im Angebot.

Neu sind vergünstigte Happy Hour Kurse am Morgen und Kurse am Samstag!

----

Spomínate si ešte na Vaše novoročné predsavzatia? Je najvyšší čas začať si plniť predsavzatie naučiť sa (lepšie) nemecky. V zimnom semestri máme pre Vás v ponuke kurzy všeobecnej nemčiny, gramatiky, konverzácie, hospodárskej nemčiny, nemčiny pre zdravotnícke povolania, prípravu na pracovný pohovor a . ..sprint (nemčinu pre všetkých, ktorí sa chcú učiť mimoriadne rýchlo).

Nové sú zvýhodnené kurzy Happy Hour v ranných hodinách a kurzy v sobotu!

 

Alltagsdeutsch - Všeobecná nemčina

Kurse, die dank unserer Einstufung (mündlich und schriftlich) perfekt für Ihr Niveau passen. 2 Mal die Woche oder geblockt am Samstag trainieren Sie alle Kompetenzen, die Sie an Ihr Ziel bringen (Lesen/Hören/Schreiben/Sprechen).

Neu im Angebot: Vergünstigte Happy Hour Kurse in der Früh!

________________________________________

Kurzy, ktoré Vám vďaka nášmu ústnemu a písomnému zaraďovaciemu testu sadnú na mieru. Dvakrát do týždňa alebo v rámci sobotňajšieho bloku budete s nami trénovať všetky jazykové zručnosti (čítanie/počúvanie/písanie/rozprávanie) a dosiahnete svoj cieľ.

Novinka v ponuke: raňajšie cenovo zvýhodnené kurzy Happy Hour!

 

Wirtschaftsdeutsch - Hospodárska nemčina

 

Sie wollen Ihr Deutsch perfektionieren, um sicher mit Ihren Kunden zu kommunizieren? Dann eigenen Sie sich Deutschkompetenz im Businesskontext mit dem Wirtschaftsdeutschkurs an.

________________________________________

Chcete zlepšiť svoju nemčinu tak, aby ste vedeli sebaisto komunikovať so svojím klientom? Osvojujte si jazyk v kontexte situácií z pracovného dňa na kurze hospodárskej nemčiny.

 

Bewerbungstraining - Príprava na pracovný pohovor

 

Sie wollen in Österreich arbeiten? Sie wollen einen Job in einer österreichischen Firma in der Slowakei?

Wir bereiten Sie perfekt auf den Bewerbungsprozess vor.

Bei uns lernen Sie, wie Sie einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben verfassen und beim Bewerbungsgespräch glänzen.

________________________________________

Chcete pracovať v Rakúsku? Alebo sa chcete uchádzať o prácu v rakúskej firme na Slovensku? Perfektne Vás pripravíme!

S našou pomocou sa naučíte správne napísať životopis aj motivačný list a zažiarite na pracovnom pohovore.

 

Sprinten Sie mit uns in den Winter - Vy…sprintujte s nami do zimného semestra

 

Am 9.10. starten am Österreich Institut unsere . .. sprint Kurse. Lernen Sie mit   . ..sprint  Deutsch in Bestzeit, in nur drei Wochen eine ganze Niveaustufe. Melden Sie sich hier zum  . ..sprint Kurs an.

________________________________________

9.10. začínajú naše kurzy. ..sprint. Zvládnite aj vy jednu celú jazykovú úroveň len za tri týždne. Na kurz ...sprint sa môžte prihlásiť tu.

 

 

Deutsch für Gesundheitsberufe - Nemčina pre zdravotnícke povolania  

 

Dieser Kurs passt für Sie, wenn Sie einen der folgenden Berufe haben:

- Ärztinnen / Ärzte

- Pflegefachkräfte

- Krankenhauspersonal

- Apothekerinnen / Apotheker

________________________________________

Tento kurz je vhodný pre:

- lekárov

- ošetrovateľov

- zdravotnícky personál

- lekárnikov